معرفی محصول

ابعاد دقیق ، مناسب بودن برای دستگاه های هیتاچی و سیستم های مشابه ، دارا بودن خط سنجش استاندارد و داشتن ته گرد جهت جمع آوری بهتر سرم ، از خصوصیات این محصول می باشد .

مشخصات فنی

جنس این محصول از PS می باشد.