تماس با ما

شرکت/سازمان
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
فاکس
متن توضیحات
پست الکترونیکی

www.rohaco.ir
info@rohaco.ir
TEL: 0098 4134321163
FAX: 0098 4134321164

آدرس : استان آذربایجان شرقی _  تبریز  جاده آذرشهر _شهرک صنعتی شهید سلیمی _خیابان 45 متری اول _ 30 متری سوم شمالی _ خیابان 20 متری 32
کد پستی : 5375183136